předchozí
další
SurGal Clinic, Brno
SurGal Clinic, Brno
SurGal Clinic, Brno
SurGal Clinic, Brno
SurGal Clinic, Brno
SurGal Clinic, Brno
SurGal Clinic, Brno
předchozí
další
1
 / 6

Rekonstrukce a dostavba soukromé chirurgické kliniky s jednotlivými specializovanými centry.
Stupně PD: DSP, DZS, DPS, AD*
Investiční náklad: cca 415 000 000 000 Kč (498 000 000 Kč vč. DPH)**
Provádění prací: 2009 - 2011
Investor: SurGal Clinic s.r.o.

* STS - studie stavby, DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí,
DSP - dokumentace pro stavební povolení, DPS - dokumentace pro provedení stavby,
DZS - dokumentace zadání stavby, AD – autorský dozor
** Veřejně dostupná informace z dokumentace ke stavebnímu řízení.