Creditanstal Lidická - Brno
Creditanstal Lidická - Brno
Creditanstal Lidická - Brno
Creditanstal Lidická - Brno
Creditanstal Lidická - Brno
Creditanstal Lidická - Brno
Creditanstal Lidická - Brno
předchozí
další
1
 / 6

Rekonstrukce a adaptace administrativní budovy a bankovní pobočky. Zpracování kompletní projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor projektanta (subdodávka pro partnerskou projektovou firmu K4 a.s.). Výstavba dokončena 1998.
Stupně PD: STS, DUR, DSP, DPS, AD*
Investiční náklad: 50 000 000 Kč (59 500 000Kč vč. DPH)**
Provádění prací: 1998
Investor: banka Creditanstalt, Rakousko

* STS - studie stavby, DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí,
DSP - dokumentace pro stavební povolení, DPS - dokumentace pro provedení stavby,
DZS - dokumentace zadání stavby, AD – autorský dozor
** Veřejně dostupná informace z dokumentace ke stavebnímu řízení.