předchozí
další
Retail park Olomouc
Retail park Olomouc
Retail park Olomouc
Retail park Olomouc
Retail park Olomouc
Retail park Olomouc
předchozí
další
1
 / 5

Novostavba objektu nájemních jednotek a zázemí v areálu obchodního centra Olympia Olomouc.
(subdodávka pro partnerskou projektovou firmu K4 a.s.)
Stupně PD: STS, DUR*
Investiční náklad: --- Kč (--- Kč vč.DPH)**
Provádění prací: 2010
Investor: Multi Development Czech Republic a.s.

* STS - studie stavby, DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí,
DSP - dokumentace pro stavební povolení, DPS - dokumentace pro provedení stavby,
DZS - dokumentace zadání stavby, AD – autorský dozor
** Veřejně dostupná informace z dokumentace ke stavebnímu řízení.