předchozí
další
Rodinný dům Vranov u Brna
Rodinný dům Vranov u Brna
Rodinný dům Vranov u Brna
Rodinný dům Vranov u Brna
Rodinný dům Vranov u Brna
Rodinný dům Vranov u Brna
Rodinný dům Vranov u Brna
Rodinný dům Vranov u Brna
Rodinný dům Vranov u Brna
Rodinný dům Vranov u Brna
Rodinný dům Vranov u Brna
Rodinný dům Vranov u Brna
předchozí
další
1
 / 11

Novostavba rodinného domu.
Stupně PD: STS, DUR, DSP*
Investiční náklad: --- Kč (--- Kč vč. DPH)**
Provádění prací: 2011 - 2013
Investor: soukromý investor

* STS - studie stavby, DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí,
DSP - dokumentace pro stavební povolení, DPS - dokumentace pro provedení stavby,
DZS - dokumentace zadání stavby, AD – autorský dozor
** Veřejně dostupná informace z dokumentace ke stavebnímu řízení.