předchozí
další
Bytový dům Kotlářská, Brno
Bytový dům Kotlářská, Brno
Bytový dům Kotlářská, Brno
Bytový dům Kotlářská, Brno
předchozí
další
1
 / 3

Nástavba 4 bytových jednotek na stávající bytový dům Kotlářská 22.
Stupně PD: STS, DUR, DSP, DZS, DPS, AD*
Investiční náklad: 11 300 000 Kč (12 882 000 Kč vč. DPH)**
Provádění prací: 2012 - 2013
Investor:VIVAS CZ s.r.o.

* STS - studie stavby, DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí,
DSP - dokumentace pro stavební povolení, DPS - dokumentace pro provedení stavby,
DZS - dokumentace zadání stavby, AD – autorský dozor
** Veřejně dostupná informace z dokumentace ke stavebnímu řízení.