předchozí
další
Kogenerační kotelna S.E.T Ždírec s.r.o.
Kogenerační kotelna S.E.T Ždírec s.r.o.
Kogenerační kotelna S.E.T Ždírec s.r.o.
Kogenerační kotelna S.E.T Ždírec s.r.o.
Kogenerační kotelna S.E.T Ždírec s.r.o.
předchozí
další
1
 / 4

Projektová realizace zařízení určeného pro výrobu a dodávku tepla a pro výrobu elektrické energie. Tepelný zdroj je navržen s použitím teplárenské parní kondenzační turbíny s regulovaným odběrem páry.
Stupně PD: STS, DUR, DSP, AD*
Investiční náklad: 400 000 000 Kč (480 000 000 Kč vč.DPH)**
Provádění prací: 2010 - 2013
Investor: S.E.T. Ždírec s.r.o

* STS - studie stavby, DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí,
DSP - dokumentace pro stavební povolení, DPS - dokumentace pro provedení stavby,
DZS - dokumentace zadání stavby, AD – autorský dozor
** Veřejně dostupná informace z dokumentace ke stavebnímu řízení.