Politika kvality a environmentu

Vedení firmy v souladu s ISO 9001 a ISO 14001 a strategickými záměry firmy vyhlašuje pro roky 2010-2012 tuto politiku kvality a environmentu:

Jsme přesvědčeni, že při volbě dodavatele bude vedle ceny stále více rozhodovat kvalita provedené práce a přístup k životnímu prostředí. Kvalita provedených prací je prvním předpokladem spokojenosti zákazníka. Spokojenost zákazníka je pak podmínkou pro vybudování a stabilizaci sítě stálých zákazníků, což umožní trvalý rozvoj společnosti. Kvalita provedených prací a šetrný přístup k životnímu prostředí je podmíněn, kvalitním vybavením, kvalifikovanými pracovníky, způsobilými dodavateli a fungujícím systémem managementu.

Vedení společnosti se proto zavazuje k osobní angažovanosti a aktivitě v rámci neustálého zlepšování systému managementu kvality a environmentu a nabízených produktů v rámci realizace zakázek s cílem zvyšování spokojenosti zákazníků.

V oblasti nabízených služeb se budeme řídit následujícími zásadami:

1. 2. 2010

Ing. Vítězslav Titl
jednatel společnosti

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009< Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009
Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005 Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005