Základní infomace

Zaměření - společnost TIPRO projekt s.r.o. zajišťuje projektovou činnost v investiční výstavbě se zaměřením na administrativní budovy, veřejné budovy, rezidenční a bytové domy, polyfunkční stavby, stavby pro služby a obchod, zdravotnická a laboratorní zařízení, hotely a gastro provozy, průmyslové a logistické areály, sportovní stavby.

Realizace - realizační tým tvoří stabilní okruh stálých spolupracovníků, architektů, projektantů a techniků všech stavebních profesí v případě potřeby rozšiřitelný dalšími externími stálými spolupracovníky s ohledem na náročnost a potřebu zajištění odpovídajících kapacit pro plnění nabízených služeb.

Komplexní nabídka služeb - v rámci komplexní nabídky služeb společnost TIPRO projekt s.r.o. zajišťuje inženýrskou a konzultační činnost, projednání dokumentace s veřejnoprávními orgány včetně zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního souhlasu včetně navazujících potřebných průzkumů, posudků a studií.

Certifikace a záruky - společnost TIPRO projekt s.r.o. má smluvně zajištěno profesní pojištění odpovědnosti za škodu, rovněž také všichni naši autorizovaní spolupracovníci, kteří jsou členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a České komory architektů - více informací v části "Certifikáty, záruky a členství"